Obama says NSA’s 4th Amendment CRIMES prevent terrorist attacksfrom RTAmerica: